ТОВ "Газопостачальна компанія "ГЕЛІОС"

 Ми команда фахівців
з багаторічним досвідом роботи
в енергетичному секторі. Здійснюємо провадження господарської діяльності з купівлі-продажу, постачання природного газу та електричної енергії
по всій території України, надаємо консультативні послуги.

Постачання природного газу

Правила постачання природного газу
ТОВ "ГПК "ГЕЛІОС" здійснює господарську діяльність з постачання природного газу на підставі ліцензії, виданої Постановою НКРЕКП №1586 від 30.07.2019 р. та у відповідності до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу  та інших нормативно- правових актів, які регламентують діяльність суб'єктів ринку природного газу, в т.ч., але не виключно:

Увага!

Шановні споживачі!
Просимо взяти до уваги, що з 01.07.2021 року ТОВ "Газопостачальна компанія "Геліос" тимчасово призупиняє постачання природного газу побутовим споживачам.

Права та обов'язки сторін

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий
і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. Вирішуються за домовленістю сторін. Постачальник зобов'язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду. У випадку виникнення спорів/розбіжностей
між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України.

Додаткову інформацію Ви можете отримати: за телефоном +38 (063)532-7554
написавши листа на наш e-mail: info@geliosgaz.com.ua
або завітавши до нас за адресою:
01021, м.Київ, провулок ІВАНА МАР’ЯНЕНКА, будинок 14 

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:
Директор — УМАНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ,
(графік роботи: Пн.-Пт. 09:00 – 18:00, Сб., Нд. — вихідний).

У випадку недосягнення згоди шляхом проведення переговорів споживач має право звернутися із відповідною заявою
до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду згідно з чинним законодавством України.
Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.

Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).

Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.

Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах, визначених Договором.
Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу природного газу. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу
за цим Договором. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов'язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.
Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.
Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
На зміну постачальника у порядку передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.

Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу.
Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.

Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
— відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
— припинення або розірвання Договору;
— в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.

У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
— повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
— здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня остаточного споживання газу включно.

Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід
з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

Контактна форма

Звертайтесь до нас!                         

Готові до пропозицій по співпраці

Телефон: +38 (063) 105-60-60
Email: info@geliosgaz.com.ua
Адреса: 01021, м.Київ, провулок ІВАНА МАР’ЯНЕНКА, будинок 14
Фактична адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська 6
Режим роботи: Пн-Пт 9:00-17:45, Сб,Нд - вихідний

This website was designed with Mobirise